Gwybodaeth am Archebu

Yma cewch wybodaeth am amseroedd agor, consesiynau a gwybodaeth am docynnau’n gyffredinol.

Swyddfa Docynnau: 01492 872000

Grwps: 01492 872001

Ar-lein: www.venuecymru.co.uk

 

Oriau Agor y Swyddfa Docynnau

Dydd Llun - Dydd Sadwrn

Gwasanaeth Cownter: 10am - 5.45pm

Gwasanaeth Ffôn: 10am - 5pm

Ar nosweithiau perfformiad bydd y swyddfa docynnau yn parhau ar agor tan 15 munud wedi codi’r llen.

Ar ddydd Sul a Gwyliau’r Banc

Bydd y Swyddfa Docynnau ar agor 1 awr cyn y perfformiad a bydd yn cau 15 munud wedi codi’r llen.

Consesiynau a Gostyngiadau

Mae Venue Cymru a Theatr Colwyn wedi ymrwymo i wneud tocynnau cyn rhated â phosibl ar gyfer cymaint o bobl â phosibl. Rydym ni’n cynnig tocynnau rhatach ar gyfer perfformiadau penodol os ydych chi:

  • dan 16 oed
  • dros 60 oed

Rydym ni hefyd yn cynnig tocynnau am ddim i gyfeillion cwsmeriaid nad ydyn nhw’n gallu mynychu ar eu pen eu hunain - darganfyddwch fwy yma.

Bydd consesiynau wedi eu cyfyngu i berfformiadau, dyddiadau, amseroedd ac ardaloedd eistedd penodol. Fe ellir peidio â’u cynnig ar unrhyw adeg ac maen nhw’n amodol ar argaeledd. Bydd yn rhaid i chi ddangos prawf o gymhwyster wrth nôl y tocynnau.

O bryd i’w gilydd bydd Venue Cymru / Theatr Colwyn yn cynnig gostyngiadau/cynigion arbennig ar gyfer cwsmeriaid ar y rhestr bostio. Unwaith eto, fe ellir peidio â’u cynnig ar unrhyw adeg ac maen nhw’n amodol ar argaeledd. Nid oes modd newid tocynnau sydd wedi eu prynu eisoes am docynnau sy’n destun cynnig neu ostyngiad arbennig, ac ni ellir manteisio ar gynnig arbennig gydag unrhyw gynnig neu ostyngiad arall.

Dulliau Talu

Gellir talu am docynnau drwy siec, archeb bost, cerdyn credyd neu ddebyd. Dylid gwneud sieciau yn daladwy i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Ni fydd sieciau personol yn cael eu derbyn o fewn 10 diwrnod i’r perfformiad.

Ffioedd

Mae ffi gweinyddu o £1.50 fesul tocyn yn daladwy gyda phob dull o dalu. Bydd ffi gig yn daladwy fesul tocyn gyda phob dull o dalu ar gyfer pob cyngerdd arena a bydd hwn yn amrywio o ddigwyddiad i ddigwyddiad.