Young Flyers
-

Pobl Ifanc Creadigol

Young Flyers

-
Cysylltwch â ni i archebu

Caiff Grŵp Youth Vertical Dance ei redeg gan Vertical Dance Kate Lawrence (VDKL), un o nifer gyfyngedig, ond gynyddol o gwmnïau ledled y byd sy’n arbenigo yn y genre newydd hwn.

Mae dawnsio fertigol yn ffurf gyffrous o ddawnsio sy’n dod i’r amlwg sy’n defnyddio offer dringo creigiau fel arfer (rhaffau, harneisi, dyfeisiau abseilio) i ddal dawnswyr oddi ar y ddaear ar amrywiaeth o wynebau fertigol. Mae’r grŵp hwn ar gyfer pobl ifanc rhwng 10 ac 18 oed. Rydym yn addysgu rhai technegau ar gyfer dawnsio mewn harneisi, ar y ddaear ac oddi arno, ac annog llawer o chwarae creadigol yn y ddisgyblaeth hon.  Cynhelir ein sesiynau yn arena Venue Cymru ac, os yw’r tywydd yn caniatáu, ar wal allanol Venue Cymru ger y maes parcio.

Mae’r gyfres ddiweddaraf o sesiynau’n cychwyn fis Mai ac yn para tan fis Mawrth 2019. Gall y dyddiadau/lleoliadau sydd wedi'u rhestru isod newid.

Sesiynau nesaf:

 • 5 Mai 2018 (Arena)
 • 19 Mai 2018 (Arena) i’w gadarnhau
 • 2 Mehefin 2018 (Arena)
 • 23 Mehefin 2018 (y tu allan) i'w gadarnhau
 • 7 Gorffennaf 2018 (y tu allan – yn dibynnu ar y tywydd)
 • 8 Medi 2018 (y tu allan – yn dibynnu ar y tywydd)
 • 27 Hydref 2018 (Arena)
 • 17 Tachwedd 2018 (Arena)
 • 22 Rhagfyr 2018 (Arena)
 • 5 Ionawr 2019 (Arena)
 • 12/13 Ionawr 2019 (Cymerwch Ran / Arena)
 • 9 Chwefror 2019 (Arena)
 • 2 Mawrth 2019 (Arena)

Bydd y sesiynau o 10am tan 12pm i ddechreuwyr, 12.30pm tan 2pm i rai canolradd ac o 2.30pm tan 4.30pm i'r grŵp uwch.

I archebu lle, ffoniwch swyddfa docynnau Venue Cymru ar 01492 872000