Young Flyers
-

Pobl Ifanc Creadigol

Young Flyers

-
Cysylltwch â ni i archebu

Caiff Grŵp Youth Vertical Dance ei redeg gan Vertical Dance Kate Lawrence (VDKL), un o nifer gyfyngedig, ond gynyddol o gwmnïau ledled y byd sy’n arbenigo yn y genre newydd hwn.

Mae dawnsio fertigol yn ffurf gyffrous o ddawnsio sy’n dod i’r amlwg sy’n defnyddio offer dringo creigiau fel arfer (rhaffau, harneisi, dyfeisiau abseilio) i ddal dawnswyr oddi ar y ddaear ar amrywiaeth o wynebau fertigol. Mae’r grŵp hwn ar gyfer pobl ifanc rhwng 10 ac 18 oed.

Rydym yn addysgu rhai technegau ar gyfer dawnsio mewn harneisi, ar y ddaear ac oddi arno, ac annog llawer o chwarae creadigol yn y ddisgyblaeth hon.  Cynhelir ein sesiynau yn arena Venue Cymru ac, os yw’r tywydd yn caniatáu, ar wal allanol Venue Cymru ger y maes parcio.

Sesiynau nesaf:

 • 4 Mai 2019
 • 8 Mehefin 2019
 • 6 Gorffenaff 2019   yn yr awyr agored os yw’r tywydd yn caniatáu’
 • 3 Awst 2019    i’w gadarnhau
 • 7 Medi 2019   yn yr awyr agored os yw’r tywydd yn caniatáu’
 • 28 Medi 2019
 • 2 Tachwedd 2019
 • 21 Rhagfyr 2019
 • 4 Ionawr 2020
 • 11/12 Ionawr 2020   Perfformiadau Cymerwch Ran 
 • 8 Chwefror 2020
 • 7 Mawrth 2020
 • Ebrill 2020   i’w gadarnhau 

I archebu lle, ffoniwch swyddfa docynnau Venue Cymru ar 01492 872000