Young Flyers
-

Young Creatives

Young Flyers

-
Cymraeg

Caiff Grŵp Youth Vertical Dance ei redeg gan Vertical Dance Kate Lawrence (VDKL), un o nifer gyfyngedig, ond gynyddol o gwmnïau ledled y byd sy’n arbenigo yn y genre newydd hwn.

Mae dawnsio fertigol yn ffurf gyffrous o ddawnsio sy’n dod i’r amlwg sy’n defnyddio offer dringo creigiau fel arfer (rhaffau, harneisi, dyfeisiau abseilio) i ddal dawnswyr oddi ar y ddaear ar amrywiaeth o wynebau fertigol. Mae’r grŵp hwn ar gyfer pobl ifanc rhwng 10 ac 18 oed. Rydym yn addysgu rhai technegau ar gyfer dawnsio mewn harneisi, ar y ddaear ac oddi arno, ac annog llawer o chwarae creadigol yn y ddisgyblaeth hon.  Cynhelir ein sesiynau yn arena Venue Cymru ac, os yw’r tywydd yn caniatáu, ar wal allanol Venue Cymru ger y maes parcio.

Sesiynau  nesaf:

  • 11 Tachwedd 2017
  • 27 Ionawr 2018
  • 17 Chwefror 2018
  • 10 Mawrth 2018
  • 21 Ebrill 2018

Dyddiadau pellach yn 2017 i’w cadarnhau.  Gall y dyddiadau newid.

 

Bydd sesiynau’n rhedeg o 10.00-12.30 i ddechreuwyr ac o 1.30-4.30 i lefel ganolradd.

I archebu lle, ffoniwch swyddfa docynnau Venue Cymru ar 01492 872000