Prosiect Dawns i'r Teulu
-

Pobl Ifanc Greadigol

Prosiect Dawns i'r Teulu

-
Am ddim

Gweithdai dawns ar gyfer rhieni a'u plant a gynhelir gan 'Transitions Edge Dance Company'. Rydym yn defnyddio Dawnsio Creadigol er mwyn i'r rhieni a'r plant ymgysylltu gyd'i gilydd mewn amglychedd creadigol, hwyl a chefnogol. 

Sesiynau nesa

  • 18 Mai 2019 
  • 15 Mehefin 2019 

I gofrestru eich diddordeb, anfonwch e-bost at youngcreatives@venuecymru.co.uk

Perfformiad Prosiect Dawns i'r Teulu - Coedwig Hynafol