Prosiect Dawns i'r Teulu
-

Pobl Ifanc Greadigol

Prosiect Dawns i'r Teulu

-
Am ddim

Gweithdai dawns ar gyfer rhieni a'u plant a gynhelir gan gwmni Little Light Dance and Digital Theatre. Rydym yn defnyddio Dawnsio Creadigol er mwyn i'r rhieni a'r plant ymgysylltu gyd'i gilydd mewn amglychedd creadigol, hwyl a chefnogol. 

Sesiynau nesa

  • 16th Mehefin 2018
  • 21st Gorffennaf 2018
  • 15th Medi 2018
  • 6th Hydref 2018
  • 10th Tachwedd 2018
  • 15th Rhagfyr 2018
  • 26th Ionawr 2019
  • 23rd Chwefror 2019
  • 9th Mawrth 2019
  • 20th Ebrill 2019

I gofrestru eich diddordeb, anfonwch e-bost at youngcreatives@venuecymru.co.uk

Perfformiad Prosiect Dawns i'r Teulu - Coedwig Hynafol