Sleeping Beauty
-

Sleeping Beauty

-
Archebwch nawr

Yn dilyn Cinderella, mae hud a lledrith Sleeping Beauty yn dod i Venue Cymru yn eu pantomeim anhygoel ar gyfer Nadolig 2019!

Yn llawn cynhwysion pantomeim traddodiadol mae cynulleidfaoedd Gogledd Cymru yn ei ddisgwyl, bydd Sleeping Beauty yn dod yn fyw gyda dawnsfeydd anhygoel, comedi doniol, caneuon gwych a digon o hwyl yr ŵyl.

Pan mae Tywysoges brydferth yn derbyn anrheg ar ei phen-blwydd gan ei mam fedydd maleisus caiff ei rhoi o dan felltith a’i gorfodi i gysgu am 100 mlynedd. All wir gariad oroesi a gall y Tywysog golygus dorri'r felltith? All ffrindiau’r Dywysoges helpu i’w hachub a phwy all drechu'r ddewines faleisus a rhwystro ei chynlluniau drygionus?

Gyda chast o sêr, hud a lledrith, cerddoriaeth, comedi a digon o gyfraddau consesiwn ar gael, peidiwch â chysgu, dewch i weld Sleeping Beauty ac archebwch eich tocynnau yn awr.