Tocynnau Anrheg

Gallwch brynu ein tocynnau anrheg am unrhyw werth i’w defnyddio ar gyfer unrhyw berfformiad yn Venue Cymru neu’n Theatr Colwyn.

Ydych chi’n cael trafferth canfod yr anrheg berffaith? Beth am roi noson i’w chofio i’ch ffrindiau a'ch teulu yn y theatr?

Prynu Tocyn Anrheg

  • Gellir defnyddio’r Tocyn Anrheg yn y Swyddfa Docynnau, dros y ffôn ac ar-lein

  • Os yw gwerth y Tocyn Anrheg yn fwy na chost y perfformiad, bydd y gweddill yn cael ei roi ar docyn anrheg arall i’r cwsmer ei ddefnyddio yn y dyfodol

  • Nid yw Venue Cymru yn gwerthu nac yn derbyn talebau na thocynnau anrheg y Theatr Genedlaethol

Gallwch ganslo’r tocyn anrheg o fewn 14 diwrnod o’i brynu (heb eu defnyddio wrth gwrs).
Ni ellir amnewid tocynnau anrheg sydd wedi eu colli neu eu dwyn.
Ni ellir defnyddio tocynnau anrheg ar gyfer archebion sydd eisoes wedi eu gwneud, na’u hamnewid am nwyddau eraill neu arian.