Cymerwch Ran 2020

11- 12 Ionawr 2020

1 adeilad; 2 ddiwrnod; dros 300 o weithdai, sesiynau galw heibio, sgyrsiau, perfformiadau; 10,000 yn cymryd rhan; digonedd o hwyl

Bydd Venue Cymru’n cynnal llu o weithdai a digwyddiadau celfyddydol a llenyddol ym mis Ionawr 2019 wrth i Cymerwch Ran ddychwelyd. Yn dilyn digwyddiad hynod lwyddiannus y llynedd, a ddenodd tua 10,000 o bobl trwy ddrysau Venue Cymru, mae’n ymddangos y bydd Cymerwch Ran 11 yn fwy ac yn well nag erioed o’r blaen!

Mae Cymerwch Ran wedi ei anelu at grŵp oedran rhwng 0 a 18 oed, ond yn y gorffennol, mae rhieni, neiniau a theidiau a hyd yn oed hen-neiniau a theidiau wedi cymryd rhan yn y  gweithdai a’r sesiynau crefft sy’n cael eu cynnal yn Venue Cymru.