Wales Rally GB
-

Wales Rally GB

-
Archebwch nawr

Bydd gan Rali Cymru GB (3-6 Hydref) gartref egnïol newydd yng nghanol tref Llandudno ar arfordir gogledd Cymru.

Yn newydd ar gyfer 2019, bydd yr holl dimau sy’n cystadlu yn rownd enwog Prydain ym Mhencampwriaeth Rali'r Byd FIA yn cael eu lleoli yn Llandudno am y tro cyntaf erioed, ynghyd â lleoli pencadlys prysur y digwyddiad rhyngwladol yn Venue Cymru.

Gyda buddugoliaethau a phwyntiau pencampwriaeth yn cael eu rhannu gan y prif gymeriadau, bydd brwydrau’r Gyrwyr a’r Gwneuthurwyr yn cyrraedd eu hanterth pan fydd y timau’n cyrraedd y DU ar gyfer rowndiau 12 o 14 yng nghalendr ehangach Pencampwriaeth Rali'r Byd.

I gael yr holl wybodaeth a newyddion diweddaraf, ewch i walesrallygb.com.

Gyda chefnogaeth frwd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.