UB40

UB40

Gohiriwyd

** Gyda thristwch mawr y cyhoeddwn y bu’n rhaid gohirio cyngerdd UB40 heno yn Venue Cymru. Roedd pob tocyn wedi’i werthu ac mae’r cyngerdd wedi’i aildrefnu ar gyfer 24 Mehefin. Bydd y tocynnau gwreiddiol yn dal yn ddilys. Bu’n rhaid gohirio am fod y canwr a’r gitarydd, Robin Campbell, wedi cael haint ar ei frest a cholli ei lais.**

Mae’r sêr reggae byd enwog o Firmingham, UB40, wedi cyhoeddi taith enfawr yn 2019 i ddathlu 40 o flynyddoedd!

Gyda phum aelod gwreiddiol UB40, Robin Campbell, Brian Travers, Jimmy Brown, Earl Falconer a Norman Hassan, a’r aelodau hir dymor Duncan Campbell, Martin Meredith, Lawrence Parry a Tony Mullings, bydd y band yn mynd a’u taith 40 dyddiad i bob cwr o'r DU.

Gallwch ddisgwyl clywed caneuon enwocaf UB40, gan gynnwys ‘Food For Thought’, ‘One in Ten’, ‘Kingston Town', ‘(I Can't Help) Falling in Love With You’ a ‘Red, Red Wine’, ymysg eraill.