Toy Story 4
-

Toy Story 4

Tystysgrif U

-
Archebwch Nawr

Mae Woody wastad wedi teimlo’n hyderus ynglŷn â’i le yn y byd a’i flaenoriaeth bob amser yw gofalu am ei blentyn, boed yn Andy neu Bonnie.

Ond pan ddaw Bonnie â thegan newydd anfodlon o’r enw ‘Forky’ i’w hystafell, mae Woody yn mynd ar daith anturus gyda ffrindiau hen a newydd ac yn canfod pa mor fawr y mae’r byd yn gallu bod i degan.