The Taming of the Shrew

RSC yn fyw

The Taming of the Shrew

Tystysgrif i’w chadarnhau / Recordiwyd yn Fyw

Archebwch Nawr

YN Y FLWYDDYN 1590 WEDI EI HAIL DDYCHMYGU, MATRIARCHAETH YW LLOEGR.

Mae Baptista Minola yn ceisio gwerthu ei mab Katherine i’r un wnaiff dalu fwyaf. O ganlyniad ceir brwydr ffrwydrol rhwng y rhywiau yn y stori garu gyffrous hon.

Mae Justin Audibert (Snow in Midsummer, The Jew of Malta) yn troi comedi egnïol a ffyrnig Shakespeare am rywedd a materoliaeth ar ei phen, i gynnig safbwynt ffres ar ei ddarlun o hierarchaeth a phŵer.