Taith Fyw Ben Phillips 2019

Ben vs Elliot

Taith Fyw Ben Phillips 2019

Archebwch Nawr

Mae Ben Philips wedi gwneud strôc ar y cyfryngau cymdeithasol gan ysgubo’r byd yn grwn. Ar Facebook, gwyliwyd y brodor 26 oed o Ben-y-bont ar Ogwr bum biliwn o weithiau. Mae hyn yn golygu naill ai bod tri chwarter poblogaeth gyfan y byd wedi gwylio ei fideos, neu fod pob un person ar Facebook wedi eu gwylio... bump o weithiau!

Mae ei dudalen yn unig yn ei wneud yn un o ddylanwadwyr amlycaf Ewrop, gyda bron i 10 miliwn o bobl wedi hoffi, ac mae'r ffigwr hwnnw'n parhau i gynyddu.

Mae ei boblogrwydd yn dal i dyfu, mae ganddo dros ddwy filiwn ar hugain o ddilynwyr a thanysgrifwyr ar hyd a lled y prif lwyfannau, gan gynnwys Youtube, Instagram a Twitter, sy'n ei wneud yn un o ddylanwadwyr mwyaf Ewrop.

Mae Ben wedi creu argraff yn Asia yn ogystal, ef sydd fwyaf ar dwf ar lwyfannau ar-lein Asia,  o ganlyniad, aeth â thaith Ben Phillips i Daiwan, Hong Kong, Shanghai a llawer mwy.

Doedd meddiannu’r byd ar-lein ddim yn ddigon i Ben, mae wedi llwyddo mewn sawl maes arall.  Mae wedi creu apiau sydd wedi cyrraedd y brig ar y siartiau, roedd ganddo sioe deledu ar Comedy Central, dyluniodd sawl casgliad dillad a werthodd fel slecs a thrawsnewid ei gastiau enwocaf yn animeiddiadau.

Ers 2016, mae Ben wedi gwerthu bob un o'i docynnau ar deithiau yng ngwledydd Prydain ac ar draws y byd, ac mae'n argoeli mai 2019 fydd y flwyddyn fwyaf eto!

Eleni, bydd Ben yn cychwyn ar daith arall ym Mhrydain ac iddi naw dyddiad yn Lloegr, Cymru a'r Alban. Ond mae tro yng nghynffon y daith y tro hwn - bydd y castiwr enwog yn herio ei frawd yn hytrach na chwarae castiau arno! Bydd Ben ac Elliot yn mynd yn erbyn ei gilydd yn Nhaith Fyw Ben vs Elliot – ond pwy fydd yn ennill?!