Stand up at the Seaside

Rhan o Fringe Crefft Comedi y DU 2018

Stand up at the Seaside

Gyda Marcus Brigstocke

Book now

Mae ‘Stand-up at the Seaside’ yn dod i Landudno gyda sioe arbennig yn cael ei harwain gan gomedïwr gwych a rheolaidd Radio 4 Marcus Brigstocke, Kiri Pritchard McLean o Ynys Môn, un o’r sêr sy'n datblygu gyflymaf ym myd comedi stand-yp yn y DU, Ignacio Lopez, seren Gymraeg-Sbaenaidd na ddylid ei golli a Noel James, perl swrrealaidd o Gwm Tawe.

Canllaw oedran 14+ Gallai gynnwys pynciau oedolion a rhywfaint o iaith gref

www.craftofcomedy.com