Stan & Ollie
-

Stan & Ollie

Tystysgrif I’w Gadarnhau

-
Archebwch Nawr

Yn canolbwyntio ar y daith yn 1953, sydd nawr yn enwog, yr aeth y pâr o ddigrifwyr Stan Laurel ac Oliver Hardy arni ym mlynyddoedd diweddarach eu henwogrwydd. Ar un adeg nhw oedd hoff bâr y byd, ond nawr wedi heneiddio, mae oes aur Laurel a Hardy yn frith atgof, wrth iddynt fentro ar eu taith o neuaddau amrywiaeth Prydain yn 1953.

Wrth iddynt deithio ar draws y wlad, mae presenoldeb yn siomedig o isel. Ond, maent o hyd wedi llwyddo i wneud ei gilydd i chwerthin, ac wrth i swyn a cheinder eu perfformiad ddisgleirio, mae eu cynulleidfa’n chwerthin hefyd, ac maent yn llwyddo i ailgysylltu â miloedd o’u dilynwyr edmygus, hen a newydd.

Mae’r daith yn llwyddiant ysgubol, ond nid yw Laurel a Hardy yn gallu gadael i orffennol Stan ac Ollie fynd, ynghyd ag iechyd gwael Oliver, sy'n dechrau bygwth eu partneriaeth euraidd.

Mae portread o bartneriaeth greadigol yn dechrau ymddangos, wrth i’r ddau sylwi efallai eu bod yn cyrraedd pen y daith, maent yn ceisio ailddarganfod gymaint maent yn golygu i’w gilydd.

Gyda John C Reillly, Steve Coogan