The Sound of Music

Ffilm Gyfeillgar i Dementia

The Sound of Music

Tystysgrif U

Archebwch Nawr

Ymunwch â ni i wylio un o’r ffilmiau cerdd mwyaf poblogaidd erioed!

Mae Julie Andrews yn chwarae rhan Maria, nofyddes sy’n gadael yr eglwys i fod yn nani i Gapten Llong llym (Christopher Plummer) a’i haid o blant.

Gyda’r caneuon tragwyddol boblogaidd, ‘My Favourite Things’, ‘Eidelweiss’ a ‘Climb Ev’ry Mountain’.

 

Mae’r dangosiadau sy’n gyfeillgar i ddementia yn cael eu cynhyrchu mewn partneriaeth gyda phrosiect ‘A Life More Ordinary’ yn The Dukes Theatre, Caerhirfryn.
Mae hwn yn ddangosiad ar gyfer pobl gyda dementia neu sy’n colli eu cof ac i’w teuluoedd, ffrindiau a gofalwyr, ond mae’n agored i’r cyhoedd hefyd. Sylwch nad yw gofal bugeiliol yn cael ei ddarparu yn y digwyddiadau hyn.  Mae’n rhaid i ffrind, aelod o’r teulu neu ofalwr fynychu hefyd.
Mae awyrgylch hamddenol yn y dangosiadau fel bod croeso i bobl symud o gwmpas a mynd a dod fel y mynnant. Bydd egwyl ac adloniant byw. Mae pob perfformiad yn cynnwys egwyl gydag adloniant byw, a ddarperir gan ac mewn partneriaeth gydag Opera Cenedlaethol Cymru gyda chefnogaeth gan Canu Conwy, côr staff Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.
*Cysylltwch â ni ymlaen llaw os ydych chi mewn cadair olwyn ac eisiau mynychu, mae llefydd gwag i ddefnyddwyr cadair olwyn yn gyfyngedig.