Sir Ranulph Fiennes

Sir Ranulph Fiennes

Living Dangerously

Archebwch Nawr

Mae Syr Ranulph Fiennes, sydd wedi ei gydnabod gan y Guinness Book of Records anturiaethwr mwya’r byd sydd yn dal i fod yn fyw, wedi treulio ei fywyd ar drywydd anturiaethau eithafol, gan roi ei fywyd a’i gorff mewn perygl yn rhai o’r cyrchoedd preifat mwyaf uchelgeisiol yr ymgymerwyd â hwy erioed.

Ymysg sawl record y bu iddo eu torri, ef oedd y person cyntaf i gyrraedd y ddau Begwn, y cyntaf i groesi Cefnforoedd yr Arctig a’r Antarctig, a'r cyntaf i deithio cylchedd y byd ar hyd ei echel begynnol yn hytrach nac ar hyd y cyhydedd.

Yn Living Dangerously, mae Syr Ranulph yn cynnig taith bersonol trwy ei fywyd, o'i flynyddoedd cynnar hyd y dydd presennol. Yn llawn ysgafnder ond yn drawiadol o ingol ar yr un pryd, mae Living Dangerously yn rhychwantu castiau plentyndod ac ysgol Syr Ranulph, ei gyfnod yn y fyddin a’i gyrchoedd cynnar, yr holl ffordd drwy’r Daith Transglobe hyd at ei sialens gyfredol – Global Reach Challenge – sef ei darged i fod y person cyntaf yn y byd i groesi’r ddau gap iâ pegynol a dringo’r mynydd uchaf ar bob un o saith cyfandir y byd.

Mae ymdrechion niferus Syr Ranulph Fiennes wedi ei wthio hyd eithaf ei wytnwch, gan ysbrydoli cenedlaethau a sicrhau ei le fel arloeswr ym myd fforio gyda hanes heb ei debyg i’w adrodd.