Sgiliau Cymru
-

Sgiliau Cymru

Digwyddiad gyrfaoedd, swyddi, sgiliau a phrentisiaethau i Gymru

-
Cofrestru nawr

Archwiliwch sgiliau’r dyfodol a pharatowch ar gyfer byd gwaith yn SgiliauCymru, digwyddiadau gyrfaoedd, swyddi, sgiliau a phrentisiaethau pennaf Cymru.

Mae’r digwyddiad rhyngweithiol ac ysbrydoledig dau ddiwrnod hwn wedi’i anelu at blant a phobl ifanc rhwng 14-19 oed a’u hathrawon, rhieni a phobl ddylanwadol eraill i'w helpu nhw i fynd ar ôl eu gyrfa berffaith.  

Bydd mynychu’r digwyddiad yn sicrhau eich bod yn cael y dechrau gorau posibl i’ch gyrfa; cewch eich annog i wneud penderfyniadau gwybodus yn seiliedig ar wybodaeth a chyngor diduedd ynghylch eich dyfodol, i'ch helpu i gael syniad o'ch llwybr gyrfaol.

Bydd y digwyddiad yn eich helpu i gysylltu â phrif gyflogwyr, darparwyr hyfforddiant, colegau, prifysgolion a chwmnïau sector gyrfaol sydd eisiau trafod y cyfleoedd sydd ganddynt i’w cynnig i chi er mwyn eich helpu i gymryd y cam cyntaf tuag at wireddu eich dyfodol!

Dewch draw, archwiliwch sgiliau’r dyfodol a pharatowch eich hunan ar gyfer y byd gwaith yn ein gweithgareddau cyffrous, rhyngweithiol ac ysbrydoledig sy'n cynnwys:

  • Standiau Get Skilled

  • Llysgenhadon Prentisiaeth

  • Canolfan Gyrfaoedd

  • Theatr Sgiliau

  • Bwrdd Newyddion Byw

Dydd Mercher 16 Hydref 5pm – 7 pm (Dedicated family open evening)

Dydd Iau 17 Hydref 9:30am – 3pm

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim ond mae’n rhaid cofrestru yma: https://prospectsevents.co.uk/our-events/skills-cymru/skills-cymru-llandudno-2019/