The Secret Life of Pets 2
-

The Secret Life of Pets 2

Tystysgrif U

-
Archebwch Nawr

Mae Max y daeargi yn wynebu newidiadau mawr yn ei fywyd. Mae ei berchennog wedi priodi ac wedi cael bachgen bach o’r enw Liam. Mae Max yn poeni cymaint am warchod y bachgen bach nes ei fod yn datblygu gwingiad nerfol. Ar daith deuluol i’r fferm mae Max a Duke y mwngrel yn dod ar draws gwartheg sy'n methu â goddef cŵn, llwynogod anghyfeillgar a thwrci brawychus, sydd i gyd yn gwneud Max hyd yn oed yn fwy pryderus.

Yn ffodus mae Max yn cael ychydig o arweiniad gan hen gi ffyddlon y fferm, Rooster, sy’n gwthio Max i roi ei nerfusrwydd o’r neilltu a darganfod ei alffa mewnol a rhoi ychydig mwy o ryddid i Liam.

Yn y cyfamser, tra bod ei pherchennog i ffwrdd, mae’r Pomeraniad, Gidget, yn ceisio achub hoff degan Max rhag fflat llawn cathod gydag ychydig o help gan ei ffrind Chloe, sydd wedi canfod ei hoffter o fint y gath.

Ac mae cwningen wallgof-ond-ciwt, Snowball, yn cael rhithdybiau ei fod yn archarwr go iawn ar ôl i'w berchennog Molly ddechrau ei wisgo mewn pyjamas archarwr. Ond pan mae Daisy, Shih tzu di-ofn, yn troi i fyny i ofyn am help Snowball ar genhadaeth beryglus, bydd yn rhaid iddo ddod o hyd i’r dewrder i fod yn arwr go iawn ar ôl esgus bod yn un.

A fydd Max, Snowball, Gidget a gweddill y criw yn gallu dod o hyd i’r dewrder i wynebu eu hofnau mwyaf?