Ross Noble: El Hablador

Mick Perrin Worldwide yn cyflwyno

Ross Noble: El Hablador

Archebwch Nawr

Pwy yw El Hablador?   Ross Noble. 

Na, ond pwy yw’r un maen nhw’n ei alw’n El Hablador?    Dw i newydd ddweud, Ross Noble.  Ti’n gwybod? Gwallt hir, yn gneud stand-yp lle mae’n dawnsio o gwmpas y llwyfan, yn troi’r holl nonsens sydd yn ei ben yn sioe.

Ond beth yw chwedl El Hablador? Dw i ddim yn meddwl fod o'n beth go iawn. Mae’n amlwg mai Ross sydd wedi creu enw ar gyfer ei sioe, fel ei fod yn gallu honni ei fod yn rhyw fath o ffigwr dirgel yn y cysgodion. Iawn, dw i’n deall.

Mae Ross Noble yn dychwelyd i ddawnsio o gwmpas y llwyfan yn troi’r holl nonsens sydd yn ei ben yn sioe stand-yp ddoniol. Ar ryw bwynt, efallai y bydd yn crwydro i ran dywyll o’r llwyfan ac edrych ychydig yn ddirgel.

 Archebwch rŵan i weld yr un maen nhw’n ei alw’n El Hablador*

*Ross yw’r unig un sy’n galw ei hun yn El Hablador.