Rock of Ages (Fersiwn Ysgolion)
-

Rock of Ages (Fersiwn Ysgolion)

-
Archebwch Nawr

Mae cwmni Celfyddydau Perfformio Llandrillo '18/’19 – Bearfoot Productions yn cyflwyno sioe gerdd boblogaidd Rock of Ages.

Rydym ni’n dod i ddiwedd bwrlwm y 1980au ac mae’r parti'n un gwyllt. Mae lycra, les a licar i’w weld ym mhob man yn un o leoliadau nodweddiadol olaf Sunset Strips, ac mae'r seren roc addawol, Drew (preswylydd a glanhawr toiledau) yn dyheu am gael perfformio ar y llwyfan ac yn dyheu am ferch o’r wlad, Sherri. Ond mae’r chwedl roc a rôl ar fin dod i ben wrth i ddatblygwyr gyrraedd y dref gyda chynlluniau i newid y Strip i ganolfan siopa. A fydd Drew, Sherri a’r criw yn gallu achub y strip cyn y bydd hi’n rhy hwyr? Dim ond y bandiau cerddoriaeth llwyddiannus sy’n cynnig balchder ac unawdau gitâr enfawr, a gwalltiau mwy fyth sydd â'r ateb i hynny.

A YDYCH CHI’N BAROD I ROCIO?... archebwch eich tocynnau nawr!