Nawdd Corfforaethol

Mae gan Venue Cymru enw da am ddatblygu partneriaethau llwyddiannus, blaengar ac arloesol gyda chwmnïau sy’n cyflawni amcanion i’r ddau barti.

I ddarganfod mwy am y cyfleodd noddi sydd ar gael i fusnesau sy’n awyddus i gyrraedd ein cynulleidfaoedd amrywiol, cysylltwch â’r Adran Farchnata ar 01492 879771 neu anfonwch e-bost at Karin.bruns@venuecymru.co.uk.

“Sefydlais y bartneriaeth gyda Venue Cymru ychydig dros ddeunaw mlynedd yn ôl oherwydd bod arnom ni eisiau hyrwyddo ein brand yng ngogledd Cymru. Pa ffordd well i hyrwyddo ein busnes na meithrin perthynas gyda lleoliad poblogaidd yn yr ardal. Mae ein partneriaeth wedi mynd o nerth i nerth – a gobeithio y bydd yn parhau i’r dyfodol.”

Peter Howells, Rheolwr Gwerthiannau WR Davies

Noddwyr Presennol