Rewilding Britain & Ireland

Rewilding Britain & Ireland

Book now

Dad-ddofi tir ym Mhrydain ac Iwerddon

Cydweithio unigryw yn cynnwys ffotograffiaeth gan David Woodfall a cherddoriaeth newydd gan y pianydd jas Cymraeg Huw Warren.

Mae dad-ddofi tir wedi bod yn bwynt siarad allweddol yn y symudiad cadwraeth modern. Ond yn gyffredinol caiff ei gamddeall fel ymgyrch i lenwi coedwigoedd gyda lyncs, bleiddiaid ac eirth, ond yn wirioneddol mae’r ethos yn arwain symudiad dad-ddofi tir Prydeinig yn llawer mwy amrywiol, a chwmpas llawer mwy eang. Mae hefyd yn llawer mwy cymhleth, ac mae angen dealltwriaeth manylach o gymhlethdod o ecosystemau rhanbarthol.

David Woodfall

Mae'r naturiolwr a ffotograffydd David Woodfall wedi treulio blynyddoedd yn gweithio yn y cefn gwlad, yn cyfarfod pobl ar y llinell flaen o ddad-ddofi’r tir a chasglu storïau a ffotograffiaeth o’r bywyd gwyllt. Mae ffotograffiaeth hyfryd Woodfall o natur yn cynnig dealltwriaeth manwl o’r symudiad hanfodol o ddad-ddofi tir a’r pobl sydd yn ei arwain.

Mae wedi treulio dros 22 mlynedd yn tynnu lluniau o natur, mae BBC Wildlife wedi ei ddisgrifio fel ‘bardd y brenin o dirluniau Prydeinig a Gwyddelig’. Mae wedi ennill nifer o wobrwyon rhyngwladol gan gynnwys ennill categori Gwobrau Ffotograffydd Bywyd Gwyllt y Flwyddyn a Natures Best (UDA) Mae ei lyfrau, Natural Heartlands a Flowers at my Feet wedi cael cymeradwyaeth uchel yn y Gwobrau Llyfr Hanes Natur y Flwyddyn.

Huw Warren

Mae Huw Warren, y pianydd a chyfansoddwr Cymraeg wedi cael enw da rhyngwladol am ei gerddoriaeth arloesol ac eclectig yn ystod ei yrfa sydd dros gyfnod o 30 mlynedd. Mae’n croesi dros y bydoedd sy’n aml yn allgynhwysol o gerddoriaeth Jas, y Byd a Chyfoes; mae ganddo lais nodedig a phersonol, ac mae wedi cydweithio gydag amrywiaeth o artistiaid ar draws y byd.

Mae ei steil ysgrifennu a chyfansoddi yn cyfuno rhigolau rhythmig od gyda phrydferthwch melodaidd syml; ac mae’n llwyddo i fod yn gymhlyg a hawdd mynd ato gan gynnwys gwahanol awyrgylch o fod yn araf a llawn mynegiant i fod yn addasiadau gwyllt.

Dyfarnwyd gwobr BBC Jazz ar gyfer Arloesedd, a Dyfarniad Cymru Greadigol -Cyngor Celfyddydau Cymru, mae hefyd wedi ysgrifennu nifer o ensemble gan gynnwys Cerddorfa Siambr Alban, Cerddorfa Siambr Cymru, RSC, ensemble LPO Renga, Band Pres Ieuenctid Cenedlaethol Cymru, The Orlando Consort, Ensemble Plus, Ensemble Kocj a Tango Siempre.

Yn ddiweddar mae Huw wedi ehangu ei gylch cydweithio i weithio gydag artistiaid y gair llafar, artistiaid gweledol, gwneuthurwyr ffilm, coreograffwyr a ffotograffwyr. Rydym yn gweld y cydweithio hwn o fewn Rewilding sydd yn cynnwys cerddoriaeth sydd wedi’i chyfansoddi yn benodol ar gyfer y noson.