Philip Reeve

Cymerwch Ran 2019

Philip Reeve

Moving Cities and Singing Spacetrains

Archebwch Nawr

Mae Philip Reeve yn creu bydoedd dychmygol gwych a gwyllt – o fyd ‘pawb drosto’i hun’ Mortal Engines, a droswyd yn ffilm yn ddiweddar gan Peter Jackson, i fydoedd gwasgarog y dyfodol Railhead, sydd wedi’u cysylltu â threnau rhyngserol.

Bydd Philip yn siarad am sut y mae’n meddwl am y syniadau y tu ôl i’w lyfrau ac yn ateb cwestiynau gan y gynulleidfa.