Pencampwriaeth Chwaraewyr Ladbrokes
-

Snwcer y Byd

Pencampwriaeth Chwaraewyr Ladbrokes

-
Archebwch Nawr

Mae Brenhinoedd y Ciw Snwcer ar eu ffordd yn ôl i Landudno

Bydd y chwaraewyr snwcer gorau ar y blaned yn dod i Landudno am y bedwaredd flynedd yn olynol yn 2018 pan gynhelir Pencampwriaeth Chwaraewyr Ladbrokes yn y dref.

Cynhelir y twrnamaint yn Venue Cymru rhwng 19 a 25 Mawrth ac mae tocynnau ar werth rŵan.  Anogir cefnogwyr i gadw seddi ar unwaith gan fod y digwyddiad wedi bod yn arbennig o boblogaidd dros y blynyddoedd diwethaf a bydd tocynnau rhai sesiynau yn gwerthu allan yn gyflym.

Bydd Pencampwriaeth Chwaraewyr Ladbrokes yn cael ei darlledu ar ITV4 ac yn arddangos sgiliau elitaidd 16 o frenhinoedd gorau y ciw snwcer. Mae rhestr rancio unigryw yn rhedeg o ddechrau'r tymor tan bencampwriaeth agored Gibraltar a ddaw i ben ar 11 Mawrth.  Rhaid i chwaraewyr frwydro am bob punt trwy gydol y tymor i ennill un o'r 16 lle arbennig yn Llandudno.

Manteisiwch ar GYNNIG AGORIADOL ARBENNIG gyda thocynnau sesiynau yn dechrau am £10 yn unig a thocynnau diwrnod cyfan yn dechrau o £20 yn unig – gwerth arbennig am arian a’r siawns i weld chwaraeon byw ar y lefel uchaf. Mae tocyn tymor hefyd ar gael i bob gêm o’r twrnamaint am £180 yn unig.  Dim ond am gyfnod cyfyngedig y bydd y cynigion hyn ar gael felly archebwch yn fuan!