Paddington 2
-

Paddington 2

Tystysgrif PG

-
Archebwch Nawr

Mae’r arth fach sy’n caru brechdanau marmaled yn ôl.

Yn Paddington 2, mae wedi gwneud ei hun yn gyfforddus fel aelod parhaol o’r teulu Brown. Pan ddaw’n amser i ddathlu pen-blwydd Modryb Lucy yn 100 oed, aiff i chwilio am yr anrheg berffaith ar ei chyfer - hen lyfr.  Ond pan gaiff y llyfr ei ddwyn, rhaid i Paddington sefyll i fyny a cheisio achub y dydd.  Rhaid i’r Browns ddal y lleidr a chael y llyfr yn ôl.     Yn ddilyniant hirymarhous i’r ffilm wreiddiol lwyddiannus, mae ‘Paddington 2’ yn gweld ein hoff arth yn parhau i ledaenu hapusrwydd (a marmaled) lle bynnag yr aiff.

Aelodau’r cast: Brendan Gleeson, Ben Whishaw, Hugh Grant