Oliver

Ffilm Gyfeillgar i Ddementia

Oliver

Tystysgrif U

Archebwch Nawr

Y lleidr pocedi enwog ei hun!

Addasiad y sgrin fawr o nofel Charles Dickens, gyda Fagin, The Artful Dodger, Bill Sikes ac, wrth gwrs, Oliver, y plentyn amddifad o’r wyrcws. Mae hon yn stori gyffrous, drist a digrif wedi’i gosod ymysg slymiau Llundain yn Oes Fictoria. Gyda Ron Moody, Shani Wallis ac Oliver Reed, mae’r ffilm yn cynnwys y caneuon ‘As Long As He Needs Me’, ‘Consider Yourself’ a ‘Reviewing The Situation’.

 

Mae’r dangosiadau sy’n gyfeillgar i ddementia yn cael eu cynhyrchu mewn partneriaeth gyda phrosiect ‘A Life More Ordinary’ yn The Dukes Theatre, Caerhirfryn. Mae hwn yn ddangosiad ar gyfer pobl gyda dementia neu sy’n colli eu cof ac i’w teuluoedd, ffrindiau a gofalwyr, ond mae’n agored i’r cyhoedd hefyd. Sylwch nad yw gofal bugeiliol yn cael ei ddarparu yn y digwyddiadau hyn.  Mae’n rhaid i ffrind, aelod o’r teulu neu ofalwr fynychu hefyd.
Mae awyrgylch hamddenol yn y dangosiadau fel bod croeso i bobl symud o gwmpas a mynd a dod fel y mynnant. Bydd egwyl ac adloniant byw. Mae pob perfformiad yn cynnwys egwyl gydag adloniant byw, a ddarperir gan ac mewn partneriaeth gydag Opera Cenedlaethol Cymru gyda chefnogaeth gan Canu Conwy, côr staff Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.
*Cysylltwch â ni ymlaen llaw os ydych chi mewn cadair olwyn ac eisiau mynychu, mae llefydd gwag i ddefnyddwyr cadair olwyn yn gyfyngedig: 01492 577888.