Oklahoma!
-

Mae Theatr Cerdd Ieuenctid Llandudno yn cyflwyno

Oklahoma!

-
Archebwch Nawr

Yn dilyn eu cynhyrchiad llwyddiannus iawn o Barnum yr haf diwethaf, mae Theatr Cerdd Ieuenctid Llandudno yn dychwelyd gyda sioe wych arall sef Oklahoma Rodgers a Hammerstein.

Cawn stori Curly, y cowboi golygus a Laurey, merch fferm serchog sy’n gariadon anlwcus yr oes fodern yn y sioe gerdd boblogaidd hon. Gyda chaneuon megis “Oh What a Beautiful Morning”, “I Can’t Say No” a “People Will Say We’re in Love”, mae Oklahoma’n cyfleu’r themâu canlynol; cariad, cyfeillgarwch, cystadleuaeth a gobaith am ddyfodol disglair, dyma bynciau sydd yr un mor berthnasol heddiw ag yr oeddent pan ysgrifennwyd y sioe. 

Dyma gynhyrchiad amatur drwy drefniant â R & H Theatricals Europe