Noson Gwis

Noson Gwis

Archebwch

Galwch eich ffrindiau gwybodus a dewch draw i Venue Cymru i gystadlu yng nghwis misol Ymddiriedolaeth Celfyddydau Conwy. 

Mwyafrif a chwe person ymhob tîm a bydd y cwis bob amser yn cynnwys rownd sy'n gysylltiedig â'r celfyddydau creadigol (ffilm / sioeau cerdd / actorion / awduron, ayyb).

Bydd gwobr ar gyfer y tîm buddugol a bydd raffl hefyd.

Bydd y noson gemau a'r noson gwis yn ddigwyddiadau i godi arian ar gyfer Ymddiriedolaeth Celfyddydau Conwy, elusen sydd yn credu ym mh er celfyddydau i newid bywydau.
I gael rhagor o wybodaeth am y Noson Gemau Bwrdd neu Noson Cwis, anfonwch e-bost: info@venuecymru.co.uk. Mae rhagor o wybodaeth am Ymddiriaethol Celfyddydau Conwy ar gael yn www.ymddiriedolaethcelfyddydauconwy.org