Noson Gemau

Noson Gemau

Drop in

Fe fydd yna ddetholiad o gemau bwrdd gwahanol wedi'u gosod ar y byrddau i'w chwarae - y traddodiadol, y rhai mwy dyrys, ynghyd ag ychydig o gemau cardiau. Galwch ddod â'ch gemau eich hun i chwarae hefyd.

Bydd y bar ar agor a bydd yn gyfle gwych i fod yn rhan o ddigwyddiad cymdeithasol ymlaciol.

Bydd y noson gemau a'r noson gwis yn ddigwyddiadau i godi arian ar gyfer Ymddiriedolaeth Celfyddydau Conwy, elusen sydd yn credu ym mh er celfyddydau i newid bywydau.
I gael rhagor o wybodaeth am y Noson Gemau Bwrdd neu Noson Cwis, anfonwch e-bost: info@venuecymru.co.uk. Mae rhagor o wybodaeth am Ymddiriaethol Celfyddydau Conwy ar gael yn www.ymddiriedolaethcelfyddydauconwy.org