North Wales Burlesque and Cabaret Festival

North Wales Burlesque and Cabaret Festival

Reverie of the Siren

Archebwch Nawr

Dewch i glywed galwad y seiren a rhyfeddu at hud yr anhysbys. Dyma Reverie of the Sirens.

“The madness of the eyes is the lure of the abyss. Sirens lurk in the dark depths of the pupils as they lurk at the bottom of the sea, that I know for sure"  

Jean Lorrain, Monsieur De Phocas

Yn cynnwys y perfformwyr enwocaf o fyd bwrlesg, cabare a’r syrcas, bydd Reverie of Sirens yn mynd â chi ar daith i ddyfnderoedd y moroedd, yn deffro eich synhwyrau ac yn eich diddanu. Yn cynnwys y berfformwraig bwrlesg enwog Aurora Galore a ‘The King of Clowns’ Chris Lynam, ynghyd a llu o dalentau perfformio o bob cwr o’r byd, bydd y sioe hon yn sicr o’ch diddanu a gwneud i chi floeddio am fwy!