John Owen Jones

Orchard Entertainment yn cyflwyno

John Owen Jones

Archebwch Nawr

Bydd John Owen-Jones, seren arobryn y West End a Broadway – y canwr sydd wedi chwarae rhan y Phantom yn amlach nac unrhyw actor West End arall a'r actor ieuengaf erioed i chwarae Jean Valjean yn Les Misérables – yn rhyddhau ei albwm newydd sbon, Spotlight yn yr Hydref. Bydd wedyn yn cychwyn ar daith o’i famwlad fis Hydref. (Tocynnau ar gael o www.johnowenjones.com)

Bydd Spotlight yn cynnwys dehongliad unigryw John o draciau o sioeau cerdd a mwy, gyda chyfeiliant cerddorol gan Gerddorfa Ffilharmonig Dinas Prâg dan arweiniad un sydd wedi cydweithio’n gerddorol â John droeon, John Quirk.

Meddai John – “Rwy’n credu y gallai Spotlight fod yr albwm orau i mi ei rhyddhau hyd yn hyn! Dwi'n meddwl ei fod o’n gasgliad cyffrous iawn o ganeuon, ac mae Cerddorfa Ffilharmonig 65-darn Dinas Prâg yn swnio'n anhygoel. Alla i ddim aros i bobl ei glywed o!”

I gyd-ddigwydd â rhyddhau Spotlight, mae John wedi cyhoeddi taith 5 dyddiad ar draws Cymru fis Hydref eleni i hyrwyddo'r albwm newydd, gan berfformio ym Mhorthcawl, Llanelli, Bae Colwyn, Aberhonddu a Chaerfyrddin. Gall dilynwyr ddisgwyl clywed deunydd oddi ar ei albwm newydd sbon ochr-yn-ochr â chaneuon sydd wedi bod yn rhan o greu'r perfformiwr poblogaidd ydyw erbyn hyn.