The Party (15)

Noson Ffilm Rialto

The Party (15)

Tystysgrif 15

Archebwch Nawr

Mae THE PARTY – cyfuniad perffaith o gomedi a thristwch – yn ffilm sydd wedi’i gosod yn y presennol, ac yn mynd rhagddi mewn amser real, mewn tŷ yn Llundain. Mae Janet wedi gwahodd casgliad bychan o ffrindiau draw i ddathlu ei dyrchafiad i Weinidog yr Wrthblaid dros Iechyd.

Mae ei gŵr, Bill, yn ymddangos yn synfyfyriol. Wrth i’w ffrindiau gyrraedd, rhai ohonynt hefyd â newyddion dramatig i’w ddatgelu, mae’r noson yn mynd o ddrwg i waeth. Mae cyhoeddiad gan Bill yn achosi cyfres o ddatguddiadau sy’n troi’n sydyn i ffrae enfawr.

Wrth i argraff yr unigolion o’u hunain a’i gilydd chwalu’n llwyr, ynghyd â’r canapés, buan iawn y mae’r parti, a ddechreuodd â siampên yn gorffen â gwaed ar y llawr.  ‘Mae Patricia Clarkson yn serennu ar y sgrin, ond yn wir mae pob aelod o gast Potter yn cael cyfle i ddisgleirio yn ystod y ffilm siarp ac ar adegau clawstroffobig hwn sy’n llwyddo i roi cic i arferion y dosbarth canol. EMPIRE

Cast: Patricia Clarkson, Bruno Ganz, Cherry Jones, Emily Mortimer, Cillian Murphy, Kristin Scott Thomas, Timothy Spall

This trailer contains strong language and violence

‘Patricia Clarkson steals the show, but everyone in Potter’s gifted cast gets their moment to shine in a sharp-edged, claustrophobic parlour piece that puts the boot into middle-class mores.’

EMPIRE