SING 2018

44ain Gynhadledd Flynyddol Canu Siop Barbwr

SING 2018

Cofrestru

Cofrestru nawr

Dros 50 awr o ganu, adloniant a hwyl!

O ddydd Gwener tan fore Llun, Harrogate Convention Centre fydd y lle i glywed canu. P'un a ydych chi’n cystadlu gan ganu tagiau, mewn pedwarawd, yn dod i’r canu torfol neu’n cymryd rhan yn y canu wedyn, bydd digonedd o gyfleoedd i ganu a tharo ambell i nodyn.

Dewisiadau Cofrestru (heb gynnwys sioeau)

  • Penwythnos Llawn: Mynediad i bob cystadleuaeth a digwyddiad o ddydd Gwener tan ddydd Llun.
  • Deuddydd: Dydd Sadwrn a dydd Sul gyda mynediad i bob cystadleuaeth a digwyddiad ar y ddau ddiwrnod hwnnw.
  • Undydd: Un ai dydd Sadwrn neu ddydd Sul gyda mynediad i bob cystadleuaeth a digwyddiad ar y diwrnod dewisol.

Am fwy o wybodaeth am y penwythnos, ewch i sing2018.com.