My Brilliant Divorce
-

My Brilliant Divorce

-
Archebwch Nawr

Mae cwmni theatr Contrast yn dychwelyd i Theatr Colwyn gyda chynhyrchiad o My Brilliant Divorce gan Geraldine Aron. Yn y ddrama un fenyw hon mae Angela, menyw canol oed, yn ceisio canfod bywyd newydd ar ôl i’w gŵr, Max, ei gadael am fenyw iau a’i hysgaru. Ar ei phen ei hun, gyda’i chi yn unig gwmni iddi, mae hi’n hel atgofion hapus gyda chymysgedd gwych o gomedi a phathos.

Weithiau mae hi’n teimlo’n isel ac yn ffonio’r llinell gymorth leol, dro arall mae hi’n benderfynol ac yn obeithiol. Mae hi’n mynd ar wyliau ar ei phen ei hun, yn ailddarganfod rhyw, yn ymweld â‘i doctor yn aml gydag afiechydon dychmygol ac yn dathlu’r Nadolig a’i phen-blwydd ar ei phen ei hun. Dyma ddrama na ddylech chi ei cholli!