Mrs Barbara Nice a Robin Ince

Rhan o Fringe Crefft Comedi y DU 2018

Mrs Barbara Nice a Robin Ince

Book now

ROBIN INCE: PRAGMATIC INSANITY

Mae sioe ‘stand yp’ cyntaf Robin ers tair blynedd yn dod â dau ddiwylliant ynghyd, golwg llawen ar ei hoff artistiaid a syniadau gwyddonol rhyfeddaf. O waith Stanley Spencer i Niels Bohr, mae’n 60 munud sy’n llawn syniadau am greadigrwydd mewn gwyddoniaeth a chelf, yn ogystal â gofyn pam rydym yn credu ein bod yn gweld beth rydym yn ei weld a pham rydym yn credu'r hyn rydym yn ei gredu.

MRS BARBARA NICE: TOMBOLA OF DESTINY

Teimlo’n Lwcus? Cymerwch siawns gyda’r seren Mrs Barbara Nice a’i ‘Tombola of Destiny’. 

Adloniant byw ar ei orau Comedi sydd wedi ennill gwobrau, gan Frenhines Hwyl. Tocyn raffl am ddim a chyfle i ennill rhywbeth oddi ar fwrdd Barbara. “Piggin Brilliant “ ****Broadway Baby “Sheer Joy “ **** Gŵyl Gomedi Caerfaddon “Joyous celebration of seize the moment fun” Chortle. •seren comedi Radio Dau “Barbara Nice “ •seren y cylch comedi. •Seren gŵyl Caeredin • seren sydd wedi ennill gwobrau Creadigaeth gomedi’r awdur a’r perfformiwr Janice Connolly .

Canllaw oedran 14+ Gallai gynnwys pynciau oedolion a rhywfaint o iaith gref

www.craftofcomedy.com