The Mousetrap
-

The Mousetrap

-
Archebwch Nawr

Darganfyddwch pam fod The Mousetrap gan Agatha Christie wedi gwneud i bobl ddyfalu am gyhyd ac yn sioe sydd wedi cael ei pherfformio am y cyfnod hiraf erioed yn hanes y theatr.

Mae grŵp o bobl yn ymgynnull mewn plas yn y wlad a heb gysylltiad i unman oherwydd yr eira yn darganfod mewn amgylchiadau arswydus bod yna lofruddiwr yn eu plith. Pwy allai’r llofrudd fod?

O un i’r llall mae cymeriadau amheus yn datgelu eu cefndiroedd amharchus nes daw’r foment sy'n siŵr o wneud i chi neidio allan o'ch croen pan fydd yr un euog  a’i  rhesymau dros lofruddio yn cael ei datgelu.

Profwch ansicrwydd crynedig a phlot eithriadol o astrus lle mae llofruddiaeth yn llechu rownd pob cornel.

“The cleverest murder mystery of British Theatre”

The Telegraph

“A truly entertaining classic thriller”

The Sunday Times

“Deservedly a classic among murder thrillers”

The Observer

www.MousetrapOnTour.com