Monster Family
-

Monster Family

Tystysgrif i'w chadarnhau

-
Archebwch Nawr

Mae'r teulu Wishbone ymhell o fod yn hapus. Gyda siop lyfrau sydd mewn trafferthion, gŵr sy'n gweithio gormod a dau blentyn yn eu harddegau sy’n cael eu camddeall, mae Emma wedi cyrraedd pen ei thennyn yn ceisio bod yn fam berffaith.

Ar ôl llusgo ei theulu i barti gwisg ffansi ar Noson Calan Gaeaf, maent yn cael eu melltithio gan wrach ddieflig a’u trawsnewid mewn i Fampir, Mymi, Bleidd-ddyn ac anghenfil Frankenstein. Nawr mae Emma yn mynd ati i gadw ei theulu ynghyd â dadorchuddio cyfrinach eu melltith… gan eu harwain yn y pendraw at Dywysog y Tywyllwch ei hun, Dracula!

Cipolwg ar ffilm Monster Family