A Midsummer Night's Dream
-

A Midsummer Night's Dream

-
Archebwch Nawr

Mae’r Lord Chamberlain’s Men, prif gwmni theatr dynion y DU, yn eich gwahodd i ymuno â hwy yr haf hwn i ddathlu eu 15fed mlynedd â chomedi hudolus Shakespeare,  A Midsummer Night’s Dream.

“Lord, what fools these mortals be!” 

I anrhydeddu priodas y Dug Theseus, mae grŵp o grefftwyr gwledig – ac actorion honedig - yn ymarfer drama. Yn y cyfamser, mae'r carwyr cynhennus yn dianc o’r ddinas i’r goedwig hudol sy’n frith o dylwyth teg, ac yn gartref i'r coblyn direidus, Puck,  i chwilio am gysur. Mae’r gwrthdaro rhwng brenhines a brenin y tylwyth deg, Oberon a Titania, yn dylanwadu ar y goedwig gyfan, gan ddrysu'r drefn a gwneud ffŵl o bawb.

“The course of true love never did run smooth.” 

Mae’r comedi goruwchnaturiol hwn am y tylwyth teg direidus, y carwyr dryslyd a'r cymeriadau hyf yn stori llawn cyffro yn seiliedig ar geisio datrys yr anrhefn wrth i stori gymhleth am gariadon arwain at ddiweddglo hapus.

Dewch â chadair a phicnic hefo chi a dewch i fwynhau noson braf o'r haf yn gwylio un o gomedïau mwyaf poblogaidd Shakespeare. Wedi'i berfformio yn yr awyr agored, gan gast llawn o ddynion gyda gwisgoedd Elisabethaidd, cerddoriaeth a dawns. Dyma un o'r tocynnau gorau'r haf hwn yn sicr; archebwch yn gynnar er mwyn osgoi colli'r cyfle!

Dilysrwydd  | Rhagoriaeth | Hud