Menopause The Musical

Menopause The Musical

Archebwch Nawr

Yn serennu mae Cheryl Fergison (EastEnders), Maureen Nolan (The Nolans), Rebecca Wheatley (Casualty) a Katherine Lynch. Mae Menopause The Musical yn mynd ar daith arall ar draws y DU. Mae’r sioe wyllt hon yn llawn jôcs digrif a sylwadau bachog am chwysu yn y nos, pyliau o wres annioddefol a cholli cof yn cynnwys fersiynau wedi’u haddasu (yn llawn ensyniadau!) o glasuron pop cofiadwy'r 60au, 70au a’r 80au yn y cefndir.

Comedi llawn canu, llawn dawnsio wedi’i osod mewn siop adrannol, lle mae pedair dynes nad yw’n ymddangos fod unrhyw beth yn gyffredin rhyngddynt, yn cyfarfod ar hap ac yn gwneud sbort o’u bywydau llawn gwae wrth iddynt brofi “Y Newid”. Maent yn dod yn gyfeillion yn fuan ac yn sylweddoli nad yw’r menopos bellach yn Goridor Tawel, ond yn gyfnod na ellir ei osgoi ym mywyd pob dynes.

Bydd y doniol a’r dyrchafol Menopause The Musical yn gwneud i chi chwerthin, a chanu, yr holl ffordd adref.

Mae’r sioe wedi bod ar sawl taith ar draws y byd lle gwerthwyd pob tocyn, felly ffoniwch eich ffrindiau ac archebwch rŵan am noson allan wych i’r merched.