Measure for Measure

RSC yn fyw

Measure for Measure

Tystysgrif i’w chadarnhau / Recordiwyd yn Fyw

Archebwch Nawr

'TO WHOM SHOULD I COMPLAIN?'

Pan fydd lleian ifanc newydd yn cael ei pheryglu gan swyddog twyllodrus, sy’n cynnig achub ei brawd rhag cael ei ddienyddio, a hynny’n gyfnewid am ryw, does ganddi ddim syniad at bwy i droi i gael help. Pan fydd hi’n bygwth dweud wrth rywun amdano, mae'n dweud wrthi na fyddai neb yn ei chredu.

Ysgrifennodd Shakespeare y ddrama hon yn gynnar yn yr 1600au, ond mae’n dal yn syndod o berthnasol heddiw. Y Cyfarwyddwr Artistig Gregory Doran sy’n cyfarwyddo’r cynhyrchiad newydd hwn.