Mary Magdalene
-

Mary Magdalene

Tystysgrif 12A

-
Archebwch Nawr

Mae MARY MAGDALENE yn bortread gwirioneddol a dyneiddiol o un o’r ffigurau ysbrydol mwyaf enigmatig a chamddealledig mewn hanes.  Mae’r biopig Beiblaidd yn adrodd hanes Mary (Rooney Mara), merch ifanc sy’n chwilio am ffordd o fyw newydd.  

Wedi’i chyfyngu gan hierarchaeth yr oes, mae Mary’n herio ei theulu traddodiadol i ymuno â symudiad cymdeithasol newydd dan arweiniad carismatig Jesus of Nazareth (Joaquin Phoenix).  Mae hi’n dod o hyd i le iddi ei hun yn y symudiad ac yng nghalon siwrnai a fydd yn arwain at Jerwsalem.