Mark Watson a Neil Innes

Rhan o Fringe Crefft Comedi y DU 2018

Mark Watson a Neil Innes

Book now

Mark Watson:

This Is Halfway To Being A Show

Ar ôl cael ei bledu gyda iogwrt ar Taskmaster ac ymladd am ei fywyd ar Bear Grylls' Celebrity Island, mae Mark Watson yn dychwelyd at yr hyn mae o’n ei wneud orau: bod dan do. Pobl eraill sy’n cynrychioli’r rhan fwyaf o boblogaeth y byd. Pam ein bod ni i gyd mor anobeithiol am geisio deall ein gilydd? Dyma, yn fras, yw thema sioe Watson. Mae’n waith sydd ar y gweill. Bydd yn sioe bleserus, ond yn cael ei chyflwyno’n betrus.

‘Rhyw fath o archarwr digrif na allwch chi mo’i atal’ Times

 

NEIL INNES:

An Evening With Neil Innes

Bonzo Dog Doo Dah Band? Monty Python? The Rutles? Innes Book of Records? Y Neil Innes hwnnw?  Ydi – mae’r Neil Innes hwnnw yn ymddangos fel rhan o ŵyl Fringe Crefft Comedi.  Awr o ganeuon, straeon a jôcs yn arddull unigryw Neil.  Mae wedi dioddef dros ei grefft – nawr gallwch chi, hefyd.

 

Canllaw oedran 14+ Gallai gynnwys pynciau oedolion a rhywfaint o iaith gref

www.craftofcomedy.com