Mark Felt: The Man Who Brought Down The White House
-

Mark Felt: The Man Who Brought Down The White House

-
Archebwch Nawr

Yn seiliedig ar stori wir am y dyn anhysbys enwocaf yn hanes America: Mark Felt, sef y dyn a oedd yn ail swydd uchaf yr FBI a ‘Deep Throat’ a oedd yn datgelu sgandal Watergate yn y 1970au.  Bu enw go iawn yr hysbysydd cudd yn destun chwilfrydedd a dyfalu gan y cyhoedd am dros dri deng mlynedd, tan i Felt ei ddatgelu ei hun mewn erthygl yn Vanity Fair yn 2005.

Er bod y cyhoedd yn gwybod pwy oedd o ers dros ddeng mlynedd, ychydig iawn sy’n gwybod am fywyd personol a phroffesiynol y dyn hynod a digyfaddawd, a fentrodd ei ryddid a phopeth yn y pen draw, i ddod â‘r hyn a wyddai i’r amlwg.