Mamma Mia
-

Mamma Mia

-
Archebwch Nawr

Ymunwch â’r parti llawn hwyl yn MAMMA MIA!, sioe gerdd brafiaf a mwyaf bywiog y byd!

Wedi’i lleoli ar baradwys o ynys Roegaidd, mae stori o gariad, cyfeillgarwch a hunaniaeth yn cael ei hadrodd yn glyfar trwy ganeuon diamser ABBA. Mae cais Sophie i ganfod y tad nad yw erioed wedi’i adnabod yn dod â’i mam wyneb yn wyneb gyda thri dyn o’i gorffennol rhamantus pell ar noswyl priodas na fyddant fyth yn ei hanghofio.

Mae’r sioe ddoniol hon wedi bod yn swyno cynulleidfaoedd o amgylch y byd a bydd y parti'n parhau, felly ni fu erioed well amser i weld y sioe gerdd fythgofiadwy hon. Beth bynnag yw eich oed, rydych yn sicr o fwynhau yn MAMMA MIA!

★★★★★ - ‘ABBA-SOLUTELY FANTASTIC!’

Birmingham What's On

★★★★★ - ‘THE SUNNIEST OF ALL MUSICALS.’

Sunday Express