Lizzie Daly
-

Lizzie Daly

Rhan o Cymerwch Ran 2018

-
Archebwch Nawr

Biolegydd bywyd gwyllt / Cyflwynydd Bywyd Gwyllt ar #BBCEarthUnplugged a #Cbeebies

What is it like to be a…

Dydd Sadwrn - 3.15pm

Ymunwch â Lizzie wrth iddi dyrchu i fyd bywyd gwyllt drwy ddangos i chi sut beth yw hi i brofi’r byd fel anifail. O weld y byd drwy lygaid pryfyn, i ddysgu ymddygiad rhyfedd sy’n dangos fod ysglyfaethwr yn nesáu - bydd angen cymorth y gynulleidfa ar Lizzie i ddeall sut mae rhywogaeth yn byw mewn gwirionedd.

Can you survive in the wild?

Dydd Sul - 2.15pm

Bydd Lizzie yn mynd a chi ar daith wrth iddi geisio goroesi drwy wahanol gynefinoedd gan ddod ar draws gwahanol rywogaethau ar hyd y ffordd. Bydd yn croesi jynglau, tyndra, anialwch, a moroedd ac mae angen eich help arni i oroesi!

Diolch am y Llun - Bethan Knapper