The Lady Vanishes
-

The Lady Vanishes

-
Archebwch Nawr

Mae’r gŵr a gwraig, Juliet Mills a Maxwell Caulfield yn arwain cast o enwogion yn y bennod ddiweddaraf gan gwmni Classic Thriller Theatre Company.

Dechreuodd yr actores Juliet Mills (sydd wedi ennill gwobr Emmy) ei gyrfa actio gyda’i thad John Mills yn y ffilm In Which We Serve, yn ddim ond 11 wythnos oed! Yn fwy diweddar mae hi wedi actio yn rhaglen Wild at Heart ar ITV yn chwarae chwaer Caroline DuPlessis wedi’i bortreadu gan ei chwaer go iawn, Hayley.  Mae gwaith arall ar y teledu yn cynnwys y ddrama oruwchnaturiol Americanaidd, Passions oedd yn rhedeg am wyth mlynedd. Ei rôl gyntaf ar y llwyfan oedd yn Five Finger Exercise gan Peter Shaffer lle bu’n perfformio yn y West End a Broadway yn 16 oed.

Mae Maxwell Caulfield wedi ennill nifer o wobrau am ei berfformiad ar y sgrin fawr a’r teledu yn cynnwys ei berfformiad gyda Michelle Pfeiffer yn Grease 2 ac fel Miles Colby yn yr opera sebon Americanaidd poblogaidd, Dynasty a’r gyfres a sgil gynhyrchwyd, The Colbys. Rôl gyntaf un Maxwell yn Broadway  oedd yn J.B. Priestley’s An Inspector Calls a’i berfformiad cyntaf yn y West End oedd yn chwarae rhan Billy Flynn yn Chicago.

Mae’r cast hefyd yn cynnwys Lorna Fitzgerald sydd newydd adael ei rôl fel Abi Branning yn Eastenders ar y BBC yn ogystal â Matt Barber, Atticus Aldridge yn Downtown Abbey a Robert Duncan, Drop The Dead Donkey.

Pan mae cyfaill teithio Iris y Cymdeithaswraig yn diflannu allan o’r unlle, mae Iris yn gofyn am gyfyng-gyngor dim ond i sylweddoli bod yr holl deithwyr eraill yn gwadu iddyn nhw erioed ei gweld hi. Ond gyda help Max y cerddor, mae nhw’n gwneud gwaith ditectif er mwyn ceisio datrys y dirgelwch dros ddiflaniad y ferch...

Yn ychwanegu at lwyddiant rhyfeddol The Agatha Christie Theatre Company sydd wedi bod yn perfformio am ddegawd,  mae The Classic Thriller Theatre Company yn cyflwyno perfformiad cyffrous, slic a hynod ddoniol yn seiliedig ar glasur 1939 Hitchcock sydd wedi’i gydnabod fel un o'r ffilmiau Prydeinig gorau erioed.