Lady Macbeth

Noson Ffilm Rialto

Lady Macbeth

Tystysgrif 15

Archebwch Nawr

Lloegr wledig, 1865. Mae Katherine (Florence Pugh) wedi’i mygu gan ei phriodas ddigariad â dyn chwerw sydd ddwywaith ei hoed a’i deulu oeraidd, difaddau. Pan mae’n cychwyn carwriaeth danbaid â gweithiwr ifanc ar ystâd ei gŵr, mae grym yn tanio oddi mewn iddi sydd mor bwerus fel na all unrhyw beth ei rhwystro rhag cael yr hyn y mae ei eisiau.

Mae’r rhaglun isod yn cynnwys golygfeydd o natur rywiol a thrais sy’n anaddas ar gyfer unrhyw un dan 15.

“At one level an extreme, unflinching feminist cautionary tale about the ultimate perils of chauvinistically containing or instructing a woman’s desires and impulses, “Lady Macbeth” also works as a fascinatingly inverted character study - wherein continued abuse and silencing gradually makes an oppressor of a victim.”  

Variety