The King is Back

The King is Back

Archebwch nawr

Mae Ben yn gerddor, canwr ac ysgrifennwr cerddoriaeth hynod dalentog ac mae DNA Elvis wedi bod yn ei waed ers pan oedd yn ifanc iawn. Roedd ei dad yn hoff iawn o Elvis a thyfodd Ben i fyny ar ddiet o ganeuon Elvis. Ar ôl hogi ei ddoniau cerddorol dechreuodd Ben ar ei siwrnai fel Artist Teyrnged Elvis yn 2005 pan ffurfiodd band o’r enw “Taking care of Elvis”. Sylweddolodd cynulleidfaoedd yn gyflym fod hwn yn ddyn â doniau arbennig.

Roedd yn edrych fel Elvis, yn canu fel Elvis ac roedd ganddo garisma ar y llwyfan a oedd yn hudo cynulleidfaoedd a oedd ar adegau yn meddwl eu bod yn gwylio’r Brenin ei hun. O ganlyniad i’r ddawn hon, llwyddodd Ben i symud i fyny’r ysgol yn y byd Artistiaid Teyrnged Elvis.

Ym mis Awst 2012, creodd Ben hanes pan enillodd gystadleuaeth "Ultimate Elvis Tribute Artist” a drefnwyd gan Elvis Preseley Enterprises a gynhaliwyd ym Memphis.  Coronwyd Ben yn artist teyrnged Elvis gorau’r byd, yr unig artist o du allan i’r Unol Daleithiau i ennill y teitl mawreddog hwn erioed.

Mae cefnogwyr o bob cwr o’r byd yn datgan mai Ben Portsmouth yw’r artist tebycaf i Elvis y maen nhw erioed wedi'i weld. Mae cyfryngau cymdeithasol yn cael eu gorlwytho â cheisiadau gan gefnogwyr sydd am ei weld yn dychwelyd i’w gwlad.

Ar y noson hon, cewch weld y perfformiad byw a adawodd David Letterman yn fud ac yn geg agored pan aeth Ben i berfformio yn ei sioe ym mis Chwefror 2013.

Mae Ben Portsmouth yn cael ei adnabod ledled y byd fel un o’r perfformwyr teyrnged Elvis gorau yn y byd, os ddim y gorau yn y byd heddiw.  Daw ei arddull a’i garisma unigryw ynghyd er mwyn dangos i’r gynulleidfa pam ei fod yn cael ei alw'r gorau yn y busnes.