The Killing of a Sacred Deer

Noson Ffilm Rialto

The Killing of a Sacred Deer

Tystysgrif 15

Archebwch Nawr

Mae Dr.Steven Murphy (Colin Farrell) yn llawfeddyg cardiofasgwlaidd clodfawr sy’n byw mewn cartref perffaith gyda'i wraig Anna sy'n offthalmolegydd (Nicole Kidman) a’i ddau o blant, Bob sy’n 12 oed (Sunny Suljic) a Kim sy’n 14 oed (Raffey Cassidy). Yn llechian ar gyrion ei fodolaeth faestrefol ddelfrydol mae Martin (Barry Keoghan), bachgen yn ei arddegau heb dad y mae Steven, yn gudd, wedi cymryd dan ei adain. Wrth i Martin ddechrau sleifio i fywyd y teulu drwy weithredoedd mwy a mwy cythryblus, mae cwmpas llawn ei fwriad yn dod yn fygythiol o glir wrth iddo wynebu Steven gyda throsedd angof a fydd yn chwalu gwynfyd y teulu Murphy.

Mae’r cyfarwyddwr Yorgos Lanthimos wedi creu ffilm ias a chyffro sy’n llawn hiwmor cythryblus ac ofn cynyddol, trasiedi Groegaidd, arswyd dirfodol, seicodrama Hitchcockaidd, a gwewyr gafaelgar. Gan wibio’n hyderus rhwng genres i ddymchwel ein disgwyliadau ar bob troad, mae The Killing of a Sacred Deer yn gosod Lanthimos yn gadarn yn y pantheon o auteurs o'r radd flaenaf, ac yn ei nodi fel provocateur sinematig heb gynsail.

Gyda: Colin Farrell, Nicole Kidman, Raffey Cassidy

“It’s that clash between the ancient and the modern, the farcical and the fearsome, which gives The Killing of a Sacred Deer its edge.” 

The Guardian