Kelly Jones

Kelly Jones

Don't Let The Devil Take Another Day

Sold Out

Yn dilyn cyfres o sioeau unigol a werthodd allan yn gynharach yn y mis; mae canwr Stereophonics a’r grym creadigol - Kelly Jones wedi cyhoeddi mwy o ddyddiadau i’w daith Don’t Let The Devil Take Another Day ar gyfer mis Medi 2019.

Fel un o leisiau gorau ei genhedlaeth, bydd Kelly Jones yn rhoi cyfle prin i gynulleidfaoedd weld perfformiadau unigryw a chartrefol mewn noson o ddweud straeon a chaneuon. Bydd ei ddilynwyr yn falch o weld a chlywed rhai o'u hoff ganeuon mewn awyrgylch mwy anffurfiol.

Bydd y dilynwyr yn clywed ystod eang o gerddoriaeth ar y noson, o gatalog Stereophonics sy’n cynnwys deg albwm a 22+ o flynyddoedd o gerddoriaeth, gan gynnwys rhai o ganeuon y band na chlywir yn aml. Bydd caneuon o albwm unigol Kelly yn 2008, Only The Names Have Been Changed hefyd yn cael eu cynnwys, yn ogystal  â chaneuon newydd sbon wedi’u hysgrifennu’n ddiweddar. Caiff hyn oll ei gyflwyno gyda straeon gan Kelly ar hyd y ffordd.

Dywedodd Kelly, “Byddaf yn perfformio hen ganeuon, llawer o ganeuon nad wyf yn perfformio’n aml, caneuon newydd, caneuon sydd wedi fy ysbrydoli a’r straeon sydd wedi fy ysbrydoli. Mae’r daith am oresgyn anawsterau a symud ymlaen o rwystrau gan adeiladu cryfder wedi hynny. Edrychaf ymlaen at berfformio gyda cherddorion newydd a chreu momentau prydferth"

"This solo expedition cements him at the top of the list of Britain’s best singer-songwriters"

Brighton Argus

"There is no superlative in the dictionary that does Kelly Jones justice"

Buzz Mag