Justin Moorhouse

Justin Moorhouse

Northern Joker

Archebwch Nawr

Ar hyn o bryd, mae Justin yn teimlo’n ansicr am bopeth, oni bai am ei ansicrwydd – mae Brexit yn nesáu, mae’n ymddangos bod Rhyfel Oer arall ar y gorwel, heb sôn am yr hyn sy'n digwydd yn America... ac ar nodyn mwy personol, mae'n dechrau teimlo ei fod yn colli ei swydd fel rhiant. Mae un plentyn yn hedfan y nyth, mae’r ci yn mynd yn hŷn sy'n golygu nad oes arno angen mynd am dro mor aml, ac mae'r plentyn ieuengaf yn troi’n dair ar ddeg ac yn canslo tanysgrifiad y teulu i The Beano.

Ar ben hyn i gyd, mae oes euraidd y digrifwr o'r Gogledd bellach yn teimlo fel  oes y dinosoriaid. A fydd Justin yn gallu addasu er mwyn goroesi? Beth nesaf ar gyfer y Castiwr Gogleddol? Am beth fydd Justin yn gallu sgwrsio â’i ferch gan nad ydi hi’n malio dim am Dennis the Mence a'r Bash St Kids bellach? Wedi dweud hynny, efallai nad oes llawer wedi newid. Pan oedd Justin yn dair ar ddeg, roedd Rwsia’n codi ofn arno, roedd y Tŷ Gwyn yn llawn pobl gwyllt ac Ewrop yn anghyfarwydd iddo. Wrth feddwl yn ôl, dyma pryd ddechreuodd ei arferion darllen newid, mwy o Dark Knight na Desperate Dan, mwy o Catwoman na Minnie the Minx. Efallai nad yw ein harwyr wedi diflannu... efallai eu bod nhw'n aros i ni droi'n ôl atynt unwaith eto. Efallai bod arni hi angen gwahanol fath o gomig.

justinmoorhouse.com | Facebook: @justinmoorhouse | Twitter: @justinmoorhouse

“He charms the pants off the crowd”

Sunday Times

“Comedic tour-de-force… brought a tear to a critical glass eye” 

The Herald